MEESLEPENDE ODE AAN ROSA LUXEMBURG (Declaus Theatertekstkritiek in De Theaterkrant)

MEESLEPENDE ODE AAN ROSA LUXEMBURG

DECLAUS THEATERTEKSTKRITIEK: ‘,ROSA.’ VAN KOEN BOESMAN

Matthijs van Maltha 3 september 2022

Op 31 mei 1919 trok een Berlijnse sluiswachter een lijk uit het Landwehrkanal. Het was het lichaam van Rosa Luxemburg, die viereneenhalve maand daarvoor het slachtoffer van de tweede politieke moord van de Weimarrepubliek was geworden. Haar naam wordt meestal in een adem genoemd met die van haar strijdmakker Karl Liebknecht, die een half uur voor de dood van Luxemburg het slachtoffer van de eerste politieke moord van de Weimarrepubliek werd.

De tijd die Luxemburgs lichaam in het kanaal moet hebben gelegen duurde langer dan de periode van haar leven die in herinnering is gebleven. Op 9 november 1918 deed Liebknecht een vergeefse poging om een communistische republiek uit te roepen. In december hoorden Luxemburg en Liebknecht tot de oprichters van de Kommunistische Partei Deutschlands, in januari volgde de Spartakusopstand. En na het neerslaan daarvan, op 15 januari 1919, de moorden op Luxemburg en Liebknecht door leden van een rechts vrijkorps.

Tegelijkertijd is de figuur van Rosa Luxemburg te veelzijdig en fascinerend om alleen voor een bijrol in een doodlopend deel van de geschiedenis herinnerd te worden. Dat is dan ook het uitgangspunt van het Rosa- project van TG Vagevuur. Zes schrijfsters, Dominique Collet, Hanna Desmet, Carmien Michels, Lotte Lola Vermeer, Mieke Versyp en Sien Volders werden zes uur opgesloten. In een nagebouwde cel, even groot als de gevangeniscellen waar Luxemburg een deel van haar leven doorbracht, schreven ze hun eigen visies op de persoon Rosa Luxemburg en op de teksten die ze heeft nagelaten. Vanuit het tekstmateriaal dat dat opleverde, en ook vanuit originele teksten van Luxemburg, schreef Koen Boesman ,Rosa. Een theatrale poging om dichter bij de persoon Rosa Luxemburg te komen. Het stuk ontstond al in 2020, maar coronagedwongen heeft het pas dit jaar een nominatie voor de Toneelschrijfprijs in de wacht kunnen slepen.

 

Ook in een stuk over het leven van Rosa Luxemburg is haar dood onvermijdelijk. De proloog eindigt met het geluid van een geweerschot, aan het slot van het vierde bedrijf is er een plons te horen. Het is tussen die twee momenten dat ,Rosa. zich afspeelt. Tussen het ogenblik dat haar lichaam over de rand van een brug wordt gegooid en het moment dat het het water raakt. ‘De afstand van de brug tot aan het water bedraagt 4 meter. Dus het vallen duurt net geen seconde’, rekent Luxemburg in het tweede bedrijf uit. Het stuk heeft vier bedrijven, en ieder bedrijf komt het wateroppervlak weer een meter dichterbij.

Tijdens de val schiet haar leven voorbij. Voor de toeschouwers voor het eerst, voor Luxemburg voor het laatst. Dat schemergebied tussen leven en dood is een goed gevonden constructie van schrijver Boesman, waardoor het stuk zijn eigen logica krijgt. ,Rosa. is een fragmentarische dwaaltocht door het leven van Rosa Luxemburg, die steeds toch ook lineair is: het einde is bekend, en het komt ieder bedrijf weer een meter dichterbij.

‘Hoe kwam ik hier?’ vraagt Rosa zich al vroeg in het eerste bedrijf af. Ze zal de vraag nog meermaals herhalen. Ook het antwoord, dat ze nog in hetzelfde bedrijf formuleert, wordt een mantra dat meermaals terugkomt: ‘Bardowski, Kunicki, Ossowski, Pietrusinski.’ Het zijn de namen van Poolse socialisten, wiens lichamen Luxemburg in 1886 voor de citadel van Warschau zag hangen. Het is het begin van een strijd tegen onrecht waarvan direct duidelijk is dat hij in 1919 zal eindigen. Het zijn 33 jaar die in het stuk chronologisch gepasseerd worden. Van haar jeugd in Warschau in het eerste bedrijf, haar studie in Zürich in het tweede, de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog in het derde en de laatste twee maanden van haar leven in het vierde.

Moeiteloos worden de eigen gedachten van Luxemburg onderbroken door dialogen die ze met anderen heeft. En vlot mengen fragmenten uit haar brieven met nieuw geschreven tekst, wat het stuk tot een dynamisch geheel maakt:

ROSA

14 december
De Rote Fahne rolt van de persen. Eindelijk. Champagne!

EEN MILITANT

Dat hebben we niet.

ROSA

Dan doen we alsof. Het is bijna nieuwjaar!

ROSA

Waar ben ik?
Ik val.
Het is donker.
Het is koud.
Boven mij een brug. Onder mij: water. Een bakstenen brug. IJskoud water.

Het is 15 januari 1919.

Volgens het personageoverzicht telt het stuk zes personages. Naast Luxemburg zelf, ook Mathilde Jakob, Klara Zetkin, Leo Jogiches, Hans Diefenbach en Karl Liebknecht. Daarnaast zijn er nog meer dan twintig ‘Stemmen in Rosa’s hoofd’, waaronder ‘Haar moeder’, ‘Een bewaker’ en ‘De vorige spreker’. Maar in het koortsige schemergebied tussen leven en dood waar het stuk zich afspeelt zijn alle personages uiteindelijk stemmen in Luxemburgs hoofd.

De als personage gemarkeerde stemmen komen nog het vaakste terug, en hebben de meeste dialoog. Maar uiteindelijk zijn het toch ook steeds gemankeerde personages, ze spelen bijrollen in het verhaal van Rosa zelf. Ze laten iets zien over haar geschiedenis, en de conflicten die ze hebben laten iets zien over de pijnpunten in Luxemburgs denken. Luxemburg zelf blijft het onvermijdelijke middelpunt van het stuk. Alle anderen bestaan alleen in relatie tot haar.

‘Hoe ben ik hier gekomen?’ is een terugkerende vraag in het stuk. Maar het is niet de centrale vraag. Daarvoor gaat het stuk te veel in op haar liefdes en haar twijfels, wat ze tot meer dan alleen een achtergrond of een verduidelijking maken. Bovendien komt het antwoord op de hoe-vraag al te vroeg. Vanaf de realisatie dat de aanblik van vier opgehangen socialisten het moment was waarop het begonnen is, is het duidelijk dat ook Rosa 33 jaar later sterft voor haar idealen. De precieze chronologie van die periode wordt in de loop van het stuk nog duidelijk, maar het antwoord op de hoe-vraag laat zich al in het eerste bedrijf raden.

Belangrijker dan de hoe-vraag is die wie-vraag: wie was Rosa Luxemburg? Terwijl Rosa nog een keer haar leven langs ziet komen, vraagt ze zich af wat dat nu echt gemaakt heeft. En terwijl zij voor het laatst die vraag kan stellen worden wij er voor het eerst mee geconfronteerd. Wie was Rosa Luxemburg? De moeilijkheid om haar te omschrijven wordt in het tweede bedrijf al door Klara Zetkin en Mathilde Jakob aangekaart.

De dialoog gaat in de eerste plaats over de biografie van Luxemburg. Rosa Luxemburg was veel: communiste, pacifiste en revolutionaire. Bovendien was ze vrouw, joods, een Poolse immigrante, 1,46 lang, en ze liep mank. Tegelijkertijd weigerde ze zich door een van die dingen te laten definiëren. Alle problemen waren ondergeschikt aan de wereldrevolutie, en na die revolutie zouden ze zich ook vanzelf oplossen. Dan zou uiteindelijk duidelijk worden dat iedereen uiteindelijk weinig meer dan mens is.

Toch voelt het antwoord van Rosa hier tegelijkertijd als een gebrekkig antwoord. Als ze alleen maar een mens geweest zou zijn, waren de historici haar al lang vergeten, laat staan dat er nog toneelteksten over haar geschreven zouden worden. Haar leven was fascinerend genoeg om nog altijd een aantrekkingskracht uit te oefenen. Juist de veelheid aan mogelijke antwoorden op de vraag wie ze was maakt bovendien dat iedereen die met het thema Luxemburg aan de slag gaat er steeds weer een eigen antwoord op zal moeten formuleren.

KLARA

‘R-r-revolutionaire Rosa’, het vreselijk monster. De boeman onder het bed.

ROSA

Zo noemen zij mij wel. In de gazetten.

MATHILDE

Internationaliste? Anti-Kapitaliste? Feministe?

KLARA

(die het ertussen werpt) Hela! Dat is mijn rol!

MATHILDE

(die doorgaat)
Pacifiste? Luxemburg-iste? Er zijn tegenwoordig zoveel ‘ismen’ als er mensen

KLARA

(die ertussen werpt) Mannen.

MATHILDE

(die echoot) …mannen – zijn.

ROSA

Kan ik het niet allemaal zijn of niks?

KLARA

Dat is te moeilijk. De mensen willen weten waar ge bij hoort.

ROSA

Noem mij mens. Gewoon mens. Dat is toch alles wat er is

,Rosa. is in de eerste plaats een stuk over een strijder voor rechtvaardigheid. Iemand die haar woorden voor het goede probeert aan te wenden. Gesproken woord, maar vooral ook geschreven woord. Meer nog dan een beeld van haar als redenaar roept het stuk een beeld van Luxemburg als schrijver op. De tekst is doorweven met fragmenten uit haar brieven. En de titel ,Rosa. voelt alsof het de ondertekening van een brief is. Luxemburg is geen schrijfster voor de woorden, maar voor de daden. Iemand voor wie de inktpot een wapen is. In het derde bedrijf zelfs letterlijk, wanneer ze tien dagen extra gevangenisstraf krijgt na een inktpot naar een bewaker gegooid te hebben.

Toch blijft het stuk niet hangen in een eenzijdig beeld van Luxemburg als gehard activiste. Meermaals is het toch ook de twijfel die komt bovendrijven. Rosa is weliswaar bereid naar de gevangenis te gaan voor haar woorden en daden, maar de gevangenissen laten haar niet zonder desillusie achter. Celstraffen leveren haar weliswaar geen berouw op, maar wel zelftwijfel. De twijfel blijft Rosa vergezellen, zelfs als de revolutie dan eindelijk lijkt te zijn aangebroken: ‘Iemand steekt mij een wapen in de hand. Ik kijk ernaar. Ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Ik gooi het weg en schrijf verder.’

Daarnaast doet het stuk een voorzichtige poging te zoeken naar een Rosa die losstaat van de omstandigheden die haar gemaakt hebben. In de proloog mijmert ze over het tot leven wekken van een hommel, in de epiloog doet ze dat vervolgens. In de gevangenis maakt ze zich druk over de behandeling van twee buffels die ze op de binnenplaats ziet. Haar zorg voor dieren lijkt het verlengstuk van een diep humanisme. Eigenlijk had ze er voor alle mensen willen zijn: ‘Als ge vecht voor alle mensen gelijk, dan vecht ge onvermijdelijk toch ook voor elke Jood, elke zwarte, elke vrouw.’ Toch zijn de mensen voor wie ze vecht Duitse en Poolse arbeiders, en is de oorlog waar ze tegen vecht de Eerste Wereldoorlog. Misschien had ze het wel anders gewild, maar door de ongelijkheid en dreiging van een vernietigende oorlog was ze gedwongen te zijn wie ze was: ‘Ik sta hier. Ik kan niet anders.’

Al lezend in het stuk – ondertussen heen en weer bladerend tussen Ernst Pipers biografie Rosa Luxemburg: Ein leben en Patrick Dassens vorig jaar verschenen geschiedschrijving De Weimarrepubliek 1918-1933 – vallen af en toe kleine fouten in de tekst op. Verdraaiingen, data die niet kloppen. Zo zijn de vier maanden waarin het lijk van Luxemburg in het Landwehrkanal lag er in het stuk zes geworden. Nu is feitelijke correctheid in eerste instantie geen criterium om een toneeltekst op te beoordelen. Maar het documentaire karakter van het stuk maakt het toch ook moeilijk er niet naar te kijken. Zo volgen op de tekst ook nog een literatuurlijst en een aantal noten, uiteenlopend van ‘p63 – Herr von Falkenhayn: De Pruisische minister van oorlog Erich von Falkenhayn was mede-aanklager in haar proces in 1914′ tot ‘p28 – Een zwarte kat: De ‘echte’ Mimi was zwart en wit’. En ook uit de tekst zelf komt die kennis van de geschiedenis naar voren. Uit opmerkingen als ‘Ik ben veertien… Of vijftien? Vijftien’, waarin subtiel wordt gespeeld met de onduidelijkheid over het precieze geboortejaar van Luxemburg. Of de terzijdes in het Russisch ‘Nikogda. Nooit.’ en Pools ‘Wydanie, Mimi! (Laat los, Mimi!)’, talen die Luxemburg als immigrante nooit helemaal achter zich kon laten. De kennis van, en liefde voor, de biografie van Luxemburg waarmee het stuk is geschreven maken ,Rosa. tot een fascinerend stuk. Maar ook een stuk waarin iedere historische fout ook aanvoelt als een stijlfout.

Een andere noot zet verder aan het denken: ‘p19 – Aan de brug: In werkelijkheid aan de poort van de Citadel.’ De lichamen van Bardowski, Kunicki, Ossowski en Pietrusinski zijn in de fictie van het stuk verplaatst. Een verplaatsing van een paar meter, maar ook een van een paar dagen: waar in het stuk sprake is van 16 januari 1886 moet het in werkelijkheid op 28 januari geweest zijn. Het is een kleinigheid, maar wel een die veel over de opbouw van het stuk onthult. Het politieke bewustzijn van Rosa Luxemburg begint bij een brug in Warschau, en eindigt drieëndertig jaar en een dag later bij een brug in Berlijn. Waarbij de ene dag extra vooral de duidelijkheid van de constructie nog iets lijkt te maskeren.

Het is een detail dat laat zien hoe precies en ingenieus het stuk in elkaar zit. Het construeert een praktisch- en symbolisch kader, waarbinnen een grote diversiteit van tekstmateriaal op zijn plaats kan vallen. Hoewel dit ook een constructie is die na het lezen van het stuk als een overbodigheid aanvoelt. De tekst is genoeg tot een geheel verweven om deze hulpconstructie niet nodig te hebben, en heeft genoeg lading om de symboliek ervan te kunnen missen. Maar dat is een kleine kanttekening, die verder weinig afdoet aan het feit dat

,Rosa. laat zien dat een poëtische ode aan een historisch personage kan bestaan zonder de geschiedenis geweld aan te doen. Het toont dat een stuk over de geschiedenis geen droog documentair theater hoeft te zijn, en dat een grote diversiteit aan bronmateriaal samen kan gaan met een compromisloze meeslependheid.

,Rosa. van Koen Boesman is uitgegeven door De Nieuwe Toneelbibliotheek (Boekje 604).

Geplaatst in ,
Toon alles
  • Toon alles
  • ,Rosa.
  • Persberichten
  • Rosa Luxemburgprijs
  • Seaking
  • Testerep
  • UB-29
  • Vadermoord
  • Zeewijven
Boekpresentatie Een Blauwe Vogel - Broder - CCfoto Hugo Segers-80 Groot

PERSBERICHT: Luisterboek eert Maurice Maeterlinck op kindermaat

Maurice Maeterlinck is nog steeds de enige Belgische winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. Zijn meest bekende werk is ongetwijfeld De Blauwe Vogel. Met ‘Een Blauwe Vogel’ brengt het muziektheatergezelschap BRODER een eresaluut aan de schrijver, maar meer nog aan de fantasie van elk kind. Op maat van kinderen vanaf 6 jaar vertelt en bezingt…

Seaking voor enkele dagen terug in Koksijde

SEAKING nieuws : Deze week streek onze productie SEAKING neer op de luchtmachtbasis van Koksijde,  thuis van de echte SEA KING. Beide voorstellingen waren reeds enkele weken uitverkocht. Geniet van enkele beelden door de lens van David van Bouwel.                                …

Schermafbeelding 2023-09-24 om 13.18.08

SEAKING schittert op Focus/WTV

De West-Vlaamse televisiezender Focus/WTV kwam kijken naar Seaking en zag dat het goed was. Bekijk de reportage hier: https://www.focus-wtv.be/nieuws/theater-seaking-wevelgem-met-tom-van-landuyt

230629_seaking_podium_461

Tom Van Landuyt vertelt over Seaking op VRT Radio 2

Radio 2 belde live met Tom Van Landuyt tijdens de laatste voorbereidingen voor de voorstelling SEAKING op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Een unieke beleving voor spelers én voor publiek.  

SEAKING in focus knack

Interview met Tom Van Landuyt in Focus Knack

Focus Knack interviewde acteur en muzikant Tom Van Landuyt onder andere over zijn rol in de voorstelling SEAKING.

230531_broder_seaking_0435 Groot

Tom Van Landuyt vertelt over Seaking op Radio 2

Vanavond gaat de voorstelling “Seaking” in première op de luchthaven van Deurne, tussen de historische vliegtuigen in het Stampe en Vertongen Museum. Acteur Tom Van Landuyt vertolkt de rol van een piloot die blind wordt en nog een laatste vlucht met zijn helikopter wil maken. Hij vertelt er over op Radio 2: https://radio2.be/luister/select/radio2-middag-in-antwerpen/theatervoorstelling-seaking-gaat-in-premiere-op-luchthaven-deurne

Seaking première uitverkocht.

  Goed nieuws. Onze première van SEAKING op 28/6 in Stampe & Vertongen ( ccDe Klap )  te Deurne is uitverkocht. Er zijn wel nog enkele tickets te verkrijgen voor de voorstelling op 29/6 ( zelfde locatie.) Tickets & info : https://cid.recreatex.be/Tickets/Register

image002

Theater op de luchthaven: Tom Van Landuyt brengt ‘Seaking’ naar Deurne (De Standaard / Gazet van Antwerpen 19/5/23)

Tussen de historische vliegtuigen in het Stampe en Vertongen Museum in Deurne, gaat op woensdag 28 juni ‘Seaking’ in première. Acteur Tom Van Landuyt vertolkt de rol van een piloot die blind wordt en nog een laatste vlucht met zijn helikopter wilt maken. “Dat je tijdens de voorstelling vliegtuigen op de luchthaven ziet opstijgen en…

Seaking van Broder - muziek + theater

PREMIERE – Seaking (12+) – 28 juni 2023

Op 28 en 29 juni 2023 gaat de nieuwe voorstelling van BRODER, ook de eerste onder die nieuwe naam, in première op de luchthaven van Deurne (museum Stampe en Vertonge). Vlak naast de tarmac van de luchthaven vertellen Tom Van Landuyt, Elisabeth De Loore en Pieter De Praetere het verhaal van de iconische Seaking helikopter.…

logo-white

Drie gezelschappen fusioneren tot nieuw huis van theater en muziek

+++ PERSBERICHT +++  Drie gezelschappen fusioneren tot nieuw huis van theater en muziek Op 13 mei lanceren Aardvork, TG Vagevuur en Brussels Experimental hun fusie tot het splinternieuwe en sinds 1 januari ook structureel gesubsidieerde muziektheatergezelschap BRODER. BRODER bouwt voort op de geschiedenis die Aardvork (muziektheater voor kinderen), TG VGVR (muziektheater) en het Brussels stadskoor…

220328_testerep_0751

Een confronterende zeespiegel (recensie De Standaard) ****

Wat vertelt onze eigen middeleeuwse geschiedenis over de stijgende zeespiegel vandaag? Tg Vagevuur maakt er gelaagd muziektheater over. Regisseur Koen Boesman en componist Peter Spaepen hebben een boon voor de wereld onder water. Voor UB-29 (2018) thematiseerde het muziektheaterduo een Duitse duikboot tijdens de Grote Oorlog; Rosa (2021) ging over Rosa Luxemburg, de vermoorde marxiste…

220328_testerep_0984zw_staand_klein

TG Vagevuur haalt het mythische eiland Testerep terug boven water in nieuwe voorstelling

+++ Persbericht +++ TG Vagevuur haalt het mythische eiland Testerep terug boven water in nieuwe voorstelling In 1394 verging het eiland Testerep voor de Belgische kust. Van Oostende tot Westende trok de sint-vincentiusstorm het eiland mee in de zee: dorpen, schepen en mensen verdwenen. Zonder een spoor na te laten. Nu – 600 jaar later –…

broder-230118-vagevuur-zeewijven-250-klein-2048x1367

VROUWELIJKE PIRATEN NEMEN CAFE’S OVER MET ZANG EN STOERE VERHALEN (PERSBERICHT Zeewijven)

+++ PERSBERICHT +++ VROUWELIJKE PIRATEN NEMEN CAFE’S OVER MET ZANG EN STOERE VERHALEN In 1721 verdwenen Ann Bonny en Marry Read – twee vrouwelijke piraten – dagen voor ze gehangen zouden worden voor hun beruchte avonturen op zee. Misschien keerden ze wel terug naar het café dat ze eerder hadden in Vlaanderen? In muziek- en…

Video Thumbnail: VLOEDSCHRIJVERS op TAZ - REPORTAGE

Klara vertelt over het verdronken eiland Testerep en de voorstelling van TG VGVR

Radio Klara besteedt aandacht aan het verhaal van het verzonken eiland Testerep en de voorstelling die TG VGVR er over maakt. Schrijver en regisseur Koen Boesman vertelt over de geschiedenis en het eiland. Beluister het interview hier: https://klara.be/luister/select/espresso/een-verdwenen-eiland-voor-de-belgische-kust

220328_testerep_0548

Verdronken Processie loopt uit langs de grens van het verzonken eiland Testerep

In Oostende trekt vandaag voor het eerst de Verdronken Processie van Testerep uit. In deze muzikale stoet bezingt Brussels Experimental (bijna BRODER) het verzonken eiland Testerep, dat in 1394 verzonk in de Noordzee. Met muziek van de hand van Peter Spaepen marcheren de zangers langs de kustlijn van Middelkerke tot in Oostende. Het koor zal…

TG Vagevuur - ,Rosa. - Aline Goffin, Elisabeth De Loore, Iris Van Cauwenbergh

Mathieu Wijdeven en Raoul de Jong winnen de Toneelschrijfprijs 2022

Met hun toneeltekst Het waarom beantwoord zijn Mathieu Wijdeven en Raoul de Jong uitgeroepen tot winnaars van de Toneelschrijfprijs 2022. De prijs is op 2 september 2022 uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Op zoek naar ‘G.G.T.’ Het waarom beantwoord neemt de lezer mee in de zoektocht naar de mens achter George Gerhardus…

TG Vagevuur - ,Rosa. - Aline Goffin, Elisabeth De Loore, Iris Van Cauwenbergh

MEESLEPENDE ODE AAN ROSA LUXEMBURG (Declaus Theatertekstkritiek in De Theaterkrant)

MEESLEPENDE ODE AAN ROSA LUXEMBURG DECLAUS THEATERTEKSTKRITIEK: ‘,ROSA.’ VAN KOEN BOESMAN Matthijs van Maltha 3 september 2022 Op 31 mei 1919 trok een Berlijnse sluiswachter een lijk uit het Landwehrkanal. Het was het lichaam van Rosa Luxemburg, die viereneenhalve maand daarvoor het slachtoffer van de tweede politieke moord van de Weimarrepubliek was geworden. Haar naam…

Screenshot_video_0

Project Testerep (VLIZ) onderzoekt de geschiedenis van het verzonken eiland op land en in zee

Vanuit het VLIZ loopt er de komende 4 jaar een onderzoek om meer te weten te komen over de historiek van het verzonken eiland Testerep voor de Belgische kust. Met archeologisch onderzoek op land en op zee wordt geprobeerd om meer te weten te komen over de exacte ligging, het leven op het eiland, de…

220328_testerep_0280

BRODER is enige nieuwkomer bij de structureel gesubsidieerde muziektheatergezelschappen in het kunstendecreet

Vanaf 1 januari 2023 wordt BRODER (de fusie van TG VGVR, Aardvork en Brussels Experimental) structureel gesubsidieerd door Vlaanderen. BRODER komt zo als enige nieuwkomer binnen het kunstendecreet in de catégorie muziektheater, waar ook grote namen zoals Transparant en LOD onder vallen.

TG Vagevuur - ,Rosa. - Aline Goffin, Elisabeth De Loore, Iris Van Cauwenbergh

NOMINATIES TONEELSCHRIJFPRIJS 2022 BEKEND

Nominaties Toneelschrijfprijs 2022 bekend (De Morgen) ,Rosa. van Koen Boesman, TAL. van het collectief BOG., Het waarom beantwoord van Mathieu Wijdeven en Raoul de Jong en Trojan Wars van Peer Wittenbols zijn genomineerd voor de Toneelschrijfprijs 2022.  REDACTIE 1 juli 2022, 03:00  De Toneelschrijfprijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste, oorspronkelijk Nederlandstalige toneelwerk dat in…

Rosa Luxemburgprijs uitgereikt aan Nadia Nsayi

Rosa Luxemburgprijs uitgereikt aan Nadia Nsayi

Op dinsdagavond heeft politicologe en auteur Nadia Nsayi de Rosa Luxemburgprijs ontvangen. Die wordt uitgereikt aan vrouwen die hun stem laten horen in het politiek debat. Volgens de jury voert zij dagelijks een actieve “strijd met woord en pen” voor gelijkheid. De prijs werd dit jaar uitgereikt na de laatste opvoering van theaterproductie ‘Rosa’ (TG…

TG Vagevuur - ,Rosa. - Aline Goffin, Elisabeth De Loore, Iris Van Cauwenbergh

Iris van Cauwenbergh speelt de rol van haar leven in het vurige theater ,Rosa. (Focus Knack, Els Van Steenberghe)

Lees de recensie van ,Rosa. in De Knack Lap. Dan speel je de rol van je leven en mag er geen kat in de zaal zitten. Dat overkomt Iris Van Cauwenbergh, die de hoofdrol vertolkt in Rosa van TG Vagevuur. In de nacht van 14 op 15 januari 1919 wordt het lichaam van Rosa Luxemburg…

181207-ub-29-125

Memoriaal op de planken (De Standaard)

Voor de Duitse duikboot UB-29 zonk, bracht ze de Verenigde Staten ertoe om zich in de Grote Oorlog te mengen. Theatergezelschap Vagevuur brengt in de opera ‘UB-29’ de laatste uren van de bemanning in beeld en klank. GILLES MICHIELS Een krakend geluid. Dan een geruis. Een verstoorde radio. Wat klinkt als een roestig oorlogsschip, is…

Promo Vadermoord

MOORDENAAR MET KINDEREN (De Standaard, Wouter Hillaert)

Rauw naturalisme zie je niet vaak meer op onze podia. Vuile kamers, fysieke dreiging, lijfelijk geweld: het is iets van de film geworden. Op scène is het veeleer zoeken naar een geloofwaardige balans, tussen schokken en verbeelden. Hoe ver kan je gaan? Vadermoord, de eerste gesub­ sidieerde voorstelling van het Lierse gezelschap Tg Vagevuur, beoogt…